საბაკალავრო პროგრამები

საერთაშორისო პროგრამები

სიახლეები

GIU-ში ,,საერთაშორისო ორგანიზაციების ახალგაზრდული სამიტი 2024″ ჩატარდა

🔴საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტმა საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტის პროექტ ,,საერთაშორისო ორგანიზაციების

სტუდენტური
ცხოვრება

უნივერსიტეტის შესახებ

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი – GIU უკვე მრავალი წელია, იმ მდიდარი ტრადიციების გამგრძელებელია, რომელსაც, თავის დროზე, უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისას ჩაეყარა საფუძველი და დღემდე ამ პრინციპების ერთგული რჩება.

უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს, შექმნას ინოვაციური ცოდნის პლატფორმა საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში, უზრუნველჰყოს პრაქტიკულ კვლევებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის განათლება, სტუდენტებისა და პერსონალის საერთაშორისო ურთიერთობების დიაპაზონის გაფართოება და დივერსიფიცირება.

დასაქმებული სტუდენტი
0 %
წლიანი გამოცდილება საგანმანათლებლო სფეროში
0
საგანმანათლებლო პროგრამა
0 +

პარტნიორები