"ნიუს დეი საქართველოს" სტატია ჯიუ-ში მიმდინარე "Erasmus+"-ის პროექტის შესახებ - GIU
საინფორმაციო სააგენტო “ნიუს დეი საქართველოს” სტატია საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-ში მიმდინარე “Erasmus+”-ის პროექტის შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო “ნიუს დეი საქართველომ” გამოაქვეყნა სტატია “Erasmus+”-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტ “STEM4Humanities”-ის შესახებ, რომლის კონსორციუმის ერთ-ერთი პარტნიორი არის საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ.

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მიუხედავად ამისა, აქ არსებული ხედვები და აზრები მხოლოდ ავტორ(ებ)ის მიერ არის გამოთქმული და შესაძლოა, არ დაემთხვეს ევროკავშირის ან ევროპის განათლებისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტოს (EACEA) ხედვებსა და აზრებს. არც ევროკავშირი და არც ევროპის განათლებისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო არ აგებენ პასუხს აღნიშნულ ხედვებსა და აზრებზე.

სტატია სრულად: https://shorturl.at/xT9uj

პროექტის დეტალები:

https://giu.edu.ge/erasmus/stem4humanities/

https://shorturl.at/FatVI

https://www.facebook.com/stem4humanities

https://www.linkedin.com/company/stem4humanities/

#STEM #STEM4Humanities#EmpowerWithSTEM #FutureSkills#DiversityInEducation #EducationForAll#InnovativeLearning #ErasmusPlus

FAQ