საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი - იტალიის უნივერსიტეტში - GIU
🇮🇹 𝐆𝐈𝐔 საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი – იტალიაში, კატანიის უნივერსიტეტში

🔴 საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუს ასოცირებული პროფესორმა – ნინო ხარიტონაშვილმა, ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის (𝐄𝐒𝐈) ეგიდით განხორციელებულ პოსტ სადოქტორო პროგრამაში – „სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები პოსტკრიზისულ პერიოდში“ მიიღო
მონაწილეობა.

✔️ პროგრამის შემაჯამებელ სამუშაო შეხვედრებს იტალიაში, კატანიის უნივერსიტეტი მასპინძლობდა. ნინო ხარიტონაშვილმა მონაწილეებს წარუდგინა მიმდინარე შედარებითი კვლევა ,,სამოქალაქო პროცესის სოციალური როლი მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის”.

⚠️ საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუს ყოფილი სახელწოდება: გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის კოდი უცვლელია: 𝟏𝟒𝟑 (დეტალებისთვის იხ. საინფორმაციო პოსტი: https://bit.ly/44LpoPr )

FAQ