გეთაშვილი ტასო

გეთაშვილი ტასო

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის და საკონფერენციო მოხსენების ავტორი, სტუდენტთა სამაგისტრო ნაშრომის, პროფესიული პრაქტიკის, ასევე, საერთაშორისო ინოვაციური პროექტის ხელმძღვანელი. 9 წლიანი გამოცდილება საგანმანათლებლო სფეროში, მათ შორის 7 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობა.