GIU ბლოგი

GIU ბლოგი შეიქმნა სპეციალურად საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუს სტუდენტებისთვის. ეს არის სივრცე, სადაც ჯიუ-ს საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გამოაქვყენონ საკუთარი მოსაზრებები სხვადასხვა თემებთან, საკითხებთან დაკავშირებით.

სტუდენტური ბლოგების კატეგორია განსაზღვრულია მათთვის, ვისაც სურს მიიღოს გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით და გამოაქვეყნოს საჯაროდ საკუთარი გამოცდილება/მოსაზრებები. სტუდენტური ბლოგების თემატიკა თავისუფალია.

სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ დაწერონ ბლოგი ნებისმიერ შემეცნებით, თუ პირად საკითხებზე, ემოციებზე, მოგზაურობაზე, საზოგადოებაში აქტუალურ თემებზე  და ყველაფერ იმაზე, რაც საკუთარ გამოცდილებასა და მოსაზრებებზე იქნება დაფუძნებული.

  • ბლოგის სახელწოდება უნდა იყოს მოკლე, ლაკონიური და ინფორმაციული, კავშირში უნდა იყოს ბლოგის შინაარსთან
  • მნიშვნელოვანია ბლოგი შეიცავდეს: შესავალ ნაწილს, ძირითად ტექსტს და დასასრულს
  • ბლოგის გამოსაქვეყნებლად, მნიშვნელოვანია გამოგვიგზავნოთ შესაბამისი ფოტო(ებ)ი და მოკლე ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ
  • ბლოგი არ უნდა შეიცავდეს პოლიტიკურ, რელიგიურ, შეურაცხმყოფელ და სხვა მიკერძოებულ მოსაზრებებს.
  • ტექსტში მიუღებელია გამოყენებულ იქნას სიძულვილის ენა, ან დამცინავი მოსაზრებები
  • ტექსტში სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 800
  • ბლოგის ტექსტი უნდა მოგვაწოდოთ ,,Microsoft Word”-ის ფორმატში
  • ბლოგი შესრულებული უნდა იყოს Sylfaen-ს (ქართულენოვან შრიფტში შესრულებული); ფონტით, შრიფტის ზომა – 12
  • სტრიქონებს შორის სასურველია დაცული იყოს ინტერვალი: 1.5

გამოქვეყნებამდე ბლოგი გაივლის გარკვეულ კორექტირებას. ბლოგი შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ სასწავლო წლის განმავლობაში თქვენთვის სასურველ დრის ,,Word”-ის ფაილით ელექტრონულ მისამართზე: pr@giu.edu.ge

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-ს ვებ-გვერდზე GIU ბლოგის გამოქვეყნებამდე დაგიკავშირდებით და გაცნობებთ წინასწარ.