ინტერესთა კლუბები

GIU ინტერესთა კლუბები

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტური კლუბები, რომლებიც ორიენტირებულია სტუდენტთა კონკრეტულ ინტერესებზე, გატაცებებზე და სფეროებზე. კლუბები სტუდენტებს უქმნიან პლატფორმას, რომ გაერთიანდნენ, ჩაერთონ მათ საერთო ინტერესებთან დაკავშირებულ აქტივობებში და შექმნან ჯანსაღი გარემო უნივერსიტეტში.

ინტერესთა კლუბის ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა საერთო ინტერესი აერთიანებდეს მინიმუმ 3 სტუდენტს. ამ ეტაპზე უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სტუდენტური კლუბი: სტუდენტური სამეცნიერო კლუბი, ინგლისური ენის კლუბი, ჩინური ენის კლუბი, კლუბი ,,რეპორტიორი”, მენტალური მოზაიკის კლუბი და სხვა.

 

რა უპირატესობები აქვს კლუბის რეგისტრაციას/კლუბში გაწევრიანებას?

  • კლუბის სახელით თემატურ ღონისძიებებში/პროექტებში მონაწილეობის მიღება;
  • კლუბის სახელით საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მიღება;
  • უნივერსიტეტის სახელით წარდგენის უფლება ღონისძიებებზე;
  • საორგანიზაციო პროცესებში ხელშეწყობა უნივერსიტეტის მხრიდან;
  • კამპუსის სივრცის გამოყენება;
  • უნივერსიტეტის ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენების შესაძლებლობა;
  • დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობისა და კარიერული მხარდაჭერის  სამსახურს.

ელ.ფოსტაზე: mate.tsulaia@giu.edu.ge
ტელ: 574750752