ინგლისურენოვანი პროგრამები

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი – ჯიუ ახორციელებს ჩამოთვლილ  უმაღლესი განათლების  ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო ინგლისურენოვან პროგრამებს