ბიბლიოთეკა

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს უნივერსიტეტის დაარსების დღიდან და პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს. პირველ რიგში, კი იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 11.11.2005 წლის #618 ბრძანება მოითხოვს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებულებებისაგან. აქ ყველა პირობაა შექმნილი სტუდენტთა და თანამშრომელთა სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობისათვის.

ბიბლიოთეკის ფონდში თავმოყრილია უახლესი ლიტერატურა მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან, ფონდის უმეტესი ნაწილი დაკომპლექტებულია უნივერსიტეტის პროფილის შესაბამისი სასწავლო სახელმძღვანელოებითა და სამეცნიერო ლიტერატურით, როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენებზე.

ბიბლიოთეკაში დაცულია სამეცნიერო-სასწავლო ლიტერატურის, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული ლექციების ელექტრონული (CD და DVD) ვერსიები.

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს ორი სახის – ანბანური და სისტემატური კატალოგი, ასევე ელექტრონული კატალოგი (OpenBiblio), რომელიც საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის ნებისმიერ მკითხველს მოიძიოს ლიტერატურა როგორც ადგილზე, ისე დისტანციურად, ადგილზე მოსვლის გარეშე. ეს შესაძლებლობა ვრცელდება როგორც ელექტრონულ კატალოგზე – OpenBiblio, ასევე ქვემოთ ჩამოთვლილ საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებზე. 

სამკითხველო დარბაზი აღჭურვილია ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერებით, რაც მკითხველებს საშუალებას აძლევს უფასოდ ისარგებლონ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული რესურსებით. კერძოდ, ქართული ელექტრონული წიგნით, ციფრული ბიბლიოთეკით.

ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, გარდა კვირა დღისა; ორშაბათი – პარასკევი 09:30 საათიდან 17:30 საათამდე და შაბათს 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული საქათველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებულ საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმ 2017-თან, რომლიც უფლებას აძლევს უნივერსიტეტს მონაწილეობა მიიღოს პროექტში

 

უფასოდ გამოაქვეყნოს პუბლიკაცია განსაზღვრული ჩამონათვალიდან შემდეგ ელექტრონულ რესურსებში:

 • European Respiratory Journal
 • IMechE APCs for open access publishing
 • Royal Society Journals Collection
 • SAGE APCs for Open Access Journals
 • The Company of Biologists free open access publishing

 

ფასდაკლებით გამოაქვეყნოს პუბლიკაცია განსაზღვრული ჩამონათვალიდან შემდეგ ელექტრონულ რესურსებში:

 • Brill APCs for open access publishing
 • Cambridge University Press APCs for open access publishing
 • Edward Elgar Publishing APCs for open access publishing
 • Taylor & Francis APCs for open access journals
 • Wolters Kluwer Health APCs for open access journals
 • World Scientific APCs for open access publishing

 

 1. Scopus (ციტირებისა და აბსტრაქტების უდიდესი საერთაშორისო ბაზა)

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე:   http://www.scopus.com.

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს:  https://www.elsevier.com/solutions/scopus

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს:  https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/17532/

 1. ბაზა Science Direct (სამეცნიერო ჟურნალების ბაზა)

Science Direct-ის რესურსებზე  წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირ­დით   ბმულზე:     https://www.sciencedirect.com/ 

ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support 

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს support center overview page

 1. Scival Funding (Funding Institutional) (სამეცნიერო გრანტების ბაზა)

Scival Funding(Funding Institutional)-ზე  წვდომის მიზნით, მიყევით  და დარეგისტრირდით ბმულზე   https://www.fundinginstitutional.com  

Scival Funding(Funding Institutional)-ის  რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით   ბმულს  https://www.fundinginstitutional.com

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს  support center overview page  

შენიშვნა: ამ ბაზებზე ნებისმიერ დროს წვდომისათვის  უნდა დარეგისტრირედეთ უნივერსიტეტის კომპიუტერებიდან.

დახმარების საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ბიბლიოთეკას!

ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები:

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი,სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.

წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები უმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია.

მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალურიდა რელიგიურიკვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.