გადახდის გრაფიკი

გადახდის ვადები:

სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული პირველი კურსის სტუდენტებისთვის:

 1. პირველი ნაწილი –  მიმდინარე წლის 15 სექტემბრამდე;
 2. მეორე ნაწილი – მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე;
 3. მესამე ნაწილი – მიმდინარე წლის 1 მარტამდე;
 4. მეოთხე ნაწილი – მიმდინარე წლის 1 მაისამდე.

II, III, IV კურსელებისთვის:

 1. პირველი ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 სექტემბრამდე;
 2. მეორე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
 3. მესამე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
 4. მეოთხე ნაწილი – მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.
დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს, ბოლო სემესტრის სწავლის საფასური სრულად უნდა ჰქონდეთ დაფარული არა უგვიანეს მიმდინარე წლის 1 მარტისა.

საბანკო რეკვიზიტები

 • მიმღები: შპს “საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ” 
 • საიდენტიფიკაციო N: 204555524
 • ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006
 • მიმღები ბანკი: თიბისი ბანკი
 • ბანკის კოდი: TBCBGE22