პროგრამები

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების – ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

საგანმანათლებლო პროგრამები