სამეცნიერო ანგარიშები

წარმოგიდგენთ საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუს (ყოფილი სახელწოდება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი) ყოველწლიურ სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშებს