ტრენინგ ცენტრი

GTUNI TCC გთავაზობთ ტემპუსის პროექტის ფარგლებში მომზადებულ, თანამედროვე თეორიულ და პრაქტიკულ მიდგომებზე დაფუძნებულ სასერტიფიკატო კურსებს. უახლეს ინფორმაციასა და ტენდენციებზე დაფუძნებული კურსები ხელს შეუწყობს პრაქტიკული ხასიათის უნარ-ჩვევებისა და სპეციფიკური საკითხების ცოდნის გაღრმავებას, საბოლოოდ კი მუშაობის ხარისხისა და ეფექტიანობის სწრაფ გაუმჯობესებას.