ადამია ზოია

ადამია ზოია

პროფესორი და ენებისა და კულტურის ქართულ-უკრაინული ინსტიტუტის დირექტორი  

 • განათლება:
  1990 – 1996 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სოხუმის ფილიალი), ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ფილოლოგი.
 • 2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის დოქტორი.
 • 2023 წლიდან – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჯიუ-ს პროფესორი.
 • 2022 წლის 4 ნოემბერი – გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის (საქართველოს
 • საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჯიუ) ქართულ-უკრაინის ენათა და კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2022 წლიდან დღემდე – გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის (საქართველოს
 • საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჯიუ) კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელი.
 • 2012-2019 წლებში პროფესორი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში, რუსთავი, საქართველო.
 • 2012-2019 წლიდან საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის.
 • 2006 წლიდან – დღემდე, მოწვეული პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისში, საქართველო.
 • 2001-2011 ლექტორი, სოხუმის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში. თბილისი, საქართველო.
 • 2011- დღემდე წხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის წამყვანი მკვლევარი.
 • 2019 – დღემდე ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის რუსული ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2018 წლიდან – ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ორგანიზაცია „WEST-EAST“-ის სამეცნიერო საბჭოს
 • ჟურნალის „WEST-EAST“ მთავარი რედაქტორი.
 • 2022 წლიდან – თბილისის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების აღმასრულებელი რედაქტორი.
 • 8 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი საქართველოში და სხვა ქვეყნებში.
  ზოია ადამიას აქვს 148 სამეცნიერო ნაშრომი, 6 მონოგრაფია, 2 კოლექტიური მონოგრაფია, ორტომიანი ლექსიკონი და სახელმღვანელო, გამოცემული საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (აშშ, ინგლისი, უნგრეთი, ესპანეთი, სლოვენია, გერმანია, რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი. , პოლონეთი, ჩეხეთი და ა.შ.)”
 • ჰობი, ზოგადი ინტერესები :

  მხატრული და სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა, წერა, მოგზაურება, კულინარია, ცურვა

 • კონფერენციები, ტრენინგები და ჯილდოები:

  • სამეცნიერო ნაშრომი -148;
  • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 102;
  • ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა – 22;
  • ტრენენგები – 90.