ალადაშვილი გელა

ალადაშვილი გელა

ბიზნესის, სოციალური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი

ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ-ს აფილირებული პროფესორი, ბიზნესის, სოციალური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი 2023 წლამდე. გ.ალადაშვილი 2000 წლიდან ეწევა აკადემიურ და ადმინისტრაციულ საქმიანობას საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს დაწესებულებებში. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გავლილი აქვს სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგები, მონაწილეობდა არაერთ საერთაშორისო კონფერენციაში. არის 20-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის და სალექციო კურსის ავტორი. ფლობს ინგლისურ ენას.