კალანდაძე გრიგოლი

კალანდაძე გრიგოლი

ასისტენტ პროფესორი

განათლება:
2020-… – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა

2016-2017 – ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი), სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან არსებული ერთობლივი პროგრამა)

2015-2017 – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა (ვროცლავის უნივერსიტეტთან არსებული ერთობლივი პროგრამა)

2011-2015 – საქართველოს უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

სამუშაო გამოცდილება
05.2022-… – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი; ასისტენტ პროფესორი

09.2021-… – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

03.2021-05.2022 – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ორმხრივი ურთიერთობების სამმართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

09.2018-03.2021 – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ორმხრივი ურთიერთობების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

06.2018-09.2018 – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სტრატეგიული განვითარებისა და ანალიზის სამმართველოს კოორდინატორი

06.2017-06.2018 – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), აღმასრულებელი დირექტორის აპარატის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი

09.2015-03.2016 – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ამერიკის დეპარტამენტის აშშ-ისა და კანადის სამმართველოს სტაჟიორი