კვარაცხელია ნიკო

კვარაცხელია ნიკო

ისტორიის დოქტორი. დისერტაცია თემაზე: შრომისა და უმუშევრობის საკითხები საქართველოში ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის პერიოდში /1921-1925/