მახარაძე ანნა

მახარაძე ანნა

ჩინური ენის ლექტორი, ხინოლოგიის მიმართულების თანახელმძღვანელი

პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის მაგისტრი, საქართველოს საერთაშორისო განათლების ინსტიტუტის ჩინური ენის ლექტორი, სინოლოგიის მიმართულების თანახელმძღვანელი. ჩინეთის საერთაშორისო განათლების ინსტიტუტის ჩინური ენის ლექტორი, აღმოსავლური ენების აკადემიის ჩინური ენის ლექტორი, ჩინური ენის პედაგოგი რობერტ შუმანის ევროპულ სასწავლებელში.

ა. მახარაძე 2019 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა სასწავლებელში, ის აგრეთვე ატარებს ლექციებს ჩინური ხელოვნების შესახებ. აგრეთვე აქტიურად ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობას.