მუშკუდიანი ზურაბი

მუშკუდიანი ზურაბი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ზურაბ მუშკუდიანს აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი, პედაგოგიური მოღვაწეობის 16 წლიანი გამოცდილება. ის ლექციებს კითხულობს როგორც, ქართულს ისე ინგლისურ ენებზე სხვადაასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურზე. ზურაბ მუშკუდიანი აფილირებული პროფესორის თანამდებობას იკავებს და ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის BBA და MBA პროგრამებს. გარდა ამისა, ის დასაქმებულია ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში. ის არის 50-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი და ყოველწლიურად გამართული საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების აქტიური მონაწილე. ის არის ციფრული სამეცნიერო ჟურნალის “ვირტუალური ეკონომიკის” (ასევე ცნობილი როგორც ვირტუალური ეკონომიკის) სარედაქციო საბჭოს წევრი, რომელიც დაკავშირებულია ლონდონის მეცნიერებისა და ბიზნესის აკადემიასთან, ასევე ის თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვა ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალებთან. გარდა ამისა, ზურაბ მუშკუდიანი მუშაობდა როგორც ადამიანური რესურსების (HR) და საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მენეჯერი საჯარო დაწესებულებაში. ის ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს მაღალ დონეზე. არის ტრენერი