სულხანიშვილი ლანა

სულხანიშვილი ლანა

სოციოლოგიის მაგისტრი; ფსიქოლოგიის დოქტორი