რთული ქცევის მართვა სასკოლო ასაკის ბავშვებში

ტრენინგის შესახებ

𝐆𝐈𝐔-ს ტრენინგი პედაგოგებისთვის – რთული ქცევის მართვა სასკოლო ასაკის ბავშვებში.

აღნიშნული ტრენინგის მიზანია:

 • გააცნოს მსმენელს პედაგოგიკის თანამედროვე მიმართულებები;
 • სასკოლო ასაკის ბავშვის ფიზიკური, სოციალური, ფსიქო-ემოციური განვითარების საჭიროებები და ქცევითი თავისებურებები;
 • სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები და მათი მართვის სტრატეგიები.

 

ტრენინგი შედგება ორი მოდულისგან:

 • პედაგოგიკა და სასკოლო ასაკის ბავშვის თავისებურებები/განვითარების საჭიროებები;
 • სასკოლო ასაკის ბავშვთა ქცევის თავისებურებები და მათი მართვა.

 

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი თემები:

 • სასკოლო ასაკის განვითარების ეტაპები, საჭიროებები და სასკოლო ასაკის ბავშვის განვითარების ხელშეწყობაში პედაგოგიკის როლი.
 • ქცევის სირთულეები და მართვის სტრატეგიები.
 • მოსწავლეთა სწავლის თავისებურებები და ინტერესები.

 

აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში ტარდება:

 • მოდიფიცირებული ლექცია
 • პრეზენტაცია, ჩვენება
 • დისკუსია
 • ინდივიდუალური მუშაობა
 • სიმულაცია
 • ჯგუფური მუშაობა

 

დაინტერესებულმა პირებმა გაიარეთ რეგისტრაცია!