საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ღია აკადემიური კონკურსის შედეგები - GIU
შპს საქართველოს საერთასორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-ში , 2024 წლის 15 და 22 იანვარს, გამოცხადებული ღია აკადემიური კონკურსის საფუძველზე ბიზნესის, სოციალური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა სკოლებში აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 5 წლის ვადით.
ეკატერინე ლაფაჩი
იოსებ გაბარაევი
ნანა გოგიჩაშვილი
ნიკა ჩიტაძე
კონსტანტინე ჟღენტი
სოფო  ჩქოფოია

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე 4 წლის ვადით.
დავით ვეკუა
ნათია ჟოჟუაშვილი
ანნა გვეტაძე
მარიამ გვილავა
მილან ლიი
გრიგოლ კალანდაძე
ეკატერინე სირაძე
ზურაბ აგლაძე
იოსებ ჯაფარიძე
გიორგი კობერიძე
ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილი
ნათელა გვენეტაძე
კონსტანტინე ვეკუა

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით

მარიამ მერკვილაძე
დავით ჟუჟნიაშვილი

ირაკლი არაბიძე
ნონა გელაშვილი
ანა მახარაძე
გაგა თუთარაშვილი
აკაკი ბერიძე
გიგა წიკლაური
ნინო გოგოხია

 

FAQ