საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-სა და ცოდნის ინტეგრაციის კვლევით ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა - GIU
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ GIU-სა და ცოდნის ინტეგრაციის კვლევით ინსტიტუტს  შორის ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა.

აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და კვლევით ინსტიტუტს შორის საფუძველი ჩაეყარა კულტურულ და კვლევით თანამშრომლობას.

ურთიერთთნამშრომლობის შეთანხმება მიზნად ისახავს, მხარეთა მიერ კონფერენციების, სემინარების, ვორქშოფების, ტრენინგებისა და სხვადასხვა ტიპის ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებასა და განხორციელებას.

FAQ