საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს აკადემიურ კონკურსს - GIU
 შპს საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ (ყოფილი გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად, როგორც აკადემიური, ასევე პროფესიული ნიშნით (ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე).

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

დეტალური სფერო 0313 ფსიქოლოგია.

შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 1 საშტატო ერთეული;
  • ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 1 საშტატო ერთეული.

 

ღია კონკურსი ცხადდება 2024 წლის 22 იანვრიდან 23 თებერვლის ჩათვლით.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2024 წლის 26 თებერვლიდან 01 მარტის ჩათვლით.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე hr@giu.edu.ge (წერილის სათაურის ველში გთხოვთ მიუთითოთ ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება)

საკონტაქტო ელ. ფოსტა hr@giu.edu.ge

ტელ.: 266 15 12; 266 02 91; 266 02 92

განცხადების ფორმა

CV (ქართულ ენაზე)

CV (ინგლისურ ენაზე)

აკადემიური კონკურსის პირობები

 

FAQ