Tag: Student Success

GTUNI-ში იმიტირებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო

დღეს, 25 აპრილს, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში აბიტურიენტებისთვის იმიტირებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. დარგის სპეციალისტების მიერ შემუშავებული ტესტები, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ანალოგია,