საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს აკადემიურ კონკურსს

შპს საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჯიუ (ყოფილი გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად, როგორც აკადემიური, ასევე პროფესიული ნიშნით (ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე)

 

საკონკურსო ვაკანსიები:

1. სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; ვიწრო სფერო: სამართალი, (0421)

1.1. შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) 2 საშტატო ერთეული

დეტალური სფერო: კერძო სამართალი (0421.2.3)

  • პროფესორი (აკადემიური ნიშნით), 2 საშტატო ერთეული.

დეტალური სფერო: სისხლის სამართალი (0421.2.2)

 

  • ასისტენტ პროფესორი (პროფესიული ნიშნით), 2 საშტატო ერთეული.

დეტალური სფერო: საერთაშორისო სამართალი (0421.1.2)

 

  • ასისტენტ- პროფესორი (პროფესიული ნიშნით), 2 საშტატო ერთეული.

დეტალური სფერო: კერძო სამართალი (0421.2.3)

 

2. ბიზნესის ადმინისტრირების (ქართულენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლოპროგრამა. დეტალური სფერო 0413.1.1 ბიზნეს ადმინისტრირება

 

2.1. აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 3 საშტატო ერთეული
  • ასისტენტ პროფესორის (აკადემიური ნიშნით) – 2 საშტატო ერთეული

დეტალური სფერო 0413.1.1 ბიზნეს ადმინისტრირება

 

3. სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. დეტალური სფერო 0313.2.1

3.1. შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 3 ვაკანსია

დეტალური სფერო 0313.2.1 სოციალური ფსიქოლოგია

  • ასისტენტ პროფესორის (აკადემიური ნიშნით) – 1 ვაკანსია

 

4. საერთაშორისო ურთიერთობების ქართულენოვან და ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე. დეტალური სფერო0 312.1.2 საერთაშორისო ურთიერთობები

4.1. შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

· პროფესორი (აკადემიური ნიშნით), 16 საშტატო ერთეული;

· ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 24 საშტატო ერთეული;

· ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) 16 საშტატო ერთეული;

· ასისტენტ პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 16 საშტატო ერთეული;

· ასისტენტ პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) 16 საშტატო ერთეული;

· ასისტენტი (აკადემიური ნიშნით) 12 საშტატო ერთეული.

 

 

ღია კონკურსი ცხადდება 2024 წლის 15 იანვრიდან 16 თებერვლის ჩათვლით.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2024 წლის 16 თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით.

 

 

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე hr@giu.edu.ge (წერილის სათაურის ველში გთხოვთ მიუთითოთ ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება)

საკონტაქტო ელ. ფოსტა hr@giu.edu.ge

ტელ.: 266 15 12; 266 02 91; 266 02 92

 

განცხადების ფორმა

CV (ქართულ ენაზე)

CV (ინგლისურ ენაზე)

აკადემიური კონკურსის პირობები

 

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ღია აკადემიური კონკურსის შედეგები